Samen geloven 

Beperkte verruiming voor grote kerkgebouwen

01-05-2021

De Neder­landse Bis­schop­pen hebben besloten een beperkte verrui­ming toe te staan voor wat betreft het aantal aanwe­zigen bij vie­rin­gen. In grote kerken mag met ingang van 29 april 2021 maximaal tien procent van het totale aantal zit­plaatsen bezet zijn. Dat betekent dat zowel in de Vincentiuskerk als in de Mariakerk maximaal 100 personen aanwezig mogen zijn.

De bis­schop­pen be­na­druk­ken dat de hui­dige Covid-cijfers nog steeds vragen om voorzich­tig­heid en terug­hou­dend­heid. Daarom blijft het protocol ‘Ker­ke­lijke leven op an­der­halve meter’  onverkort gel­den met alle regels over het onderling hou­den van afstand, aanwezigheidslijst, hygiëne enzo­voort.

Een voorwaarde blijft echter van kracht dat men moet reserveren met naam en telefoonnummer en de gezondheidscheck moet invullen. Deze maatregel is uit voorzorg door de overheid opgelegd. Bij een mogelijke uitbraak weet men wie er gewaarschuwd moet worden. Men kan  zich digitaal aanmelden via de volgende link:   https://aanvraag.kerkvolendam.eu/reservering

Als u niet online kunt reserveren liggen er achter in beide kerken intekenlijsten waarop u zich ter plekke kunt registreren. Ook bij dit inschrijven geldt de anderhalve meter en het invullen van de gezondheidscheck.

De volgende maatregelen blijven van kracht:

1) Advies tot het dragen van mondkapjes bij binnenkomst en verlaten.

2) Na binnenkomst handen reinigen met ontsmettingspompje

3) Houdt ook in de banken de 1,5 m afstand tenzij u samen een huishouden vormt. Maak gebruik van de zijbanken.

4) Als u ter communie gaat bank voor bank en alleen volgens de looproute. Blijf op 1,5 m afstand van elkaar

5) Niet allemaal tegelijk naar buiten. Wacht tot het veilig kan. Hanteer de 1,5 m afstand.

6) Dit geldt ook bij het kaarsen opsteken en buiten op de begraafplaats.

Voor 1e Pinksterdag is reserveren noodzakelijk.

Pastores en kerkbestuur HH Maria en Vincentius