Samen geloven 

Blasiuszegen en het askruisje in de komende tijd

27-01-2021

Beste parochianen,

binnenkort is het weer 3 februari, de dag waarop we de heilige Blasius gedenken en de Blasiuszegen geven met de kaarsen; gewoonlijk met de kaarsen tegen uw keel en dan het uitspreken van de zegen, met het zegengebaar.

Dit jaar vanwege de coronamaatregelen in een gewijzigde vorm. De pastores gaan de zegen tekst uitspreken aan het altaar; dan doen wij een mondkapje voor en vragen van al degenen die de Blasiuszegen willen om dat ook te doen. Daarna komen wij zonder scherm voor het altaar staan en kan u de zegen ontvangen met kaarsen die wij voor u houden (niet tegen u of uw kleding) en zegenen wij in stilte.

Een paar weken later, op 17 februari is het Aswoensdag, het begin van de Veertigdagentijd. Wij zullen dan geen as-kruisje geven op het voorhoofd, maar wat droge as op uw hoofd strooien. Daarbij dragen wij een mondkapje en vragen aan u, wanneer u naar voren komt voor de as-oplegging, om dat ook te doen. Ook deze keer zullen wij de tekst uitspreken aan het altaar, en de as-oplegging in stilte doen.

Moge de ervaring van deze beperkingen voor ieder van ons bij God gelden als een extra penitentie.

Pastoor Paul Stomph