Samen geloven 

Geef vandaag

25-01-2021

Geef vandaag voor de kerk van morgen

Beste mensen, 

ik wil dit gebruiken om de grote jaarlijkse collecte van Kerkbalans te promoten. Velen van u geven elk jaar en velen van u geven ook op allerlei andere manieren: in de collectes, door kaarsen op te steken, misintenties, en vele geven veel. Toch willen we een uitleg geven van het belang van kerkbalans.

Er komt voor onze parochie geen geld uit Rome en er komt ook geen geld uit Haarlem. En er is geld nodig voor de pastores in de parochie en de priesters die hier de mis komen vieren, en voor het andere personeel; voor de gebouwen kerken en pastorieën, zowel het bouwkundige onderhoud en investeringen, als de schoonmaakkosten en de verwarming en vervanging van apparaten; de kantoorkosten zoals papier, telefoon, internet, en er zijn kosten voor de liturgie: brood en wijn, kleding, olie voor de altaarkaarsen, en alles wat nodig is om de kerk mooi te maken zoals bijvoorbeeld de hele aankleding met kerstmis en in de Goede Week, en de koren met organisten en dirigenten. En ook elk jaar willen we een kleine attentie geven aan de vele vrijwilligers die heel veel werk doen, gezien en ongezien. Daarnaast ook een jaarlijkse afdracht aan het bisdom.

Al met al een exploitatie van 450.000 euro, die elk jaar opgebracht moet worden. De jaarlijkse Kerkbalansactie brengt de laatste jaren ongeveer 120.000 euro op, dankzij de gaven van minder dan de helft van alle parochianen. Vandaar op dit moment in de liturgie deze aandacht voor de actie Kerkbalans, opdat u het belang ziet van uw gaven. Van harte aanbevolen, om nu weer over te gaan tot het vieren van de grootse gave van alle tijden: Jezus die zichzelf aan ons geeft in de gedaante van brood en wijn.

We zijn samen kerk om ook antwoord te geven op zijn liefde, ook in de toekomst, vandaar het motto voor de actie dit jaar: Geef vandaag voor de kerk van morgen.