Samen geloven 

Sta op voor de vrijheid om te geloven!

24-11-2021

Op RedWednesday, dit jaar op woensdag 24 november, wordt aandacht gevraagd voor de vrijheid van alle mensen - in het bijzonder de zwaar vervolgde groep Christenen - om te geloven wat zij willen!

De vervolging van gelovigen neemt wereldwijd toe. Liefst 62 landen (32%) kennen aanzienlijke schendingen. Vooral christelijke minderheden zijn relatief vaak het slachtoffer van onverdraagzaamheid, discriminatie en vervolging. Staten, jihadistische groepen en religieuze nationalisten hebben het in diverse landen op hen gemunt. Kerk in nood vraagt aandacht voor hén en voor alle andere mensen die om hun geloof worden vervolgd. De Vincentiuskerk, die al rood is tere ere van Sint Nicolaas, zou anders ook op deze dag rood gekleurd zijn, om aandacht te vragen voor deze vervolging die in de Nederlandse media vaak verzwegen wordt of weinig aandacht krijgt.

Kijk voor meer informatie op: https://kerkinnood.nl en klik op ‘wereldwijd Red Wednesday’.