Samen geloven 

Zondag 11 april: Goddelijke barmhartigheid

29-03-2021

Zondag 11 april is de zondag van de Goddelijke Barmhartigheid. Die zondag zijn er eerste communievieringen waardoor er geen gewone mis is. Daarom zal er extra biechtgelegenheid zijn (in de Vincentiuspastorie, van 14u tot 17u30) met tegelijkertijd gelegenheid om de heilige communie te ontvangen in de Vincentiuskerk (ook van 14u tot 17u30). Zo kunnen mensen de extra genadegave ontvangen die Jezus heeft geopenbaard aan de heilige Zuster Faustina.

De Goddelijke Barmhartigheid kan en wil zelfs de zwaarste zonden vergeven, en daartoe nodigt ze de gelovigen uit tot het ervaren van een bovennatuurlijke, pijn over hun eigen zonden. Dan kan de ziel met de hulp van de goddelijke genade, het sterke voornemen maken om niet meer te zondigen. Wie vandaaruit biecht en de communie ontvangt, ontvangt een volle aflaat.

Een Volle Aflaat wordt verleend, op de Tweede Zondag van Pasen (de zondag van de “Goddelijke Barmhartigheid”) aan ieder die gebiecht heeft, en de penintentie volbracht heeft en tenminste, in aanwezigheid van het Allerheiligste Sacrament van de Eucharistie, openbaar uitgestald of in het tabernakel aanwezig, het Onze Vader en het Credo uitspreekt, en daar een godvruchtige aanroeping tot de Barmhartige Heer Jezus aan toevoegt (bijvoorbeeld “Barmhartige Jezus, ik heb vertrouwen in U”). Een Gedeeltelijke Aflaat wordt verleend aan de gelovige die met een berouwvol hart tot de Barmhartige Heer Jezus één van de godvruchtige aanroepingen richt die wettelijk werden bekrachtigd. U bent van harte uitgenodigd.

Als voorbereiding op de zondag van de Goddelijke Barmhartigheid wordt het bidden van de noveen aanbevolen die de heilige Zuster Faustina van Jezus heeft ontvangen. Die noveen als voorbereiding begint dan op Goede Vrijdag. Kopieën met de tekst van die noveen zullen in de loop van de Goede Week achterin de kerken worden neergelegd.  Van harte aanbevolen.

Pastoor Paul Stomph