Samen geloven 

Parochiële Caritas Instelling

Voorzitter A.A.N. Tol A. Deenplein 8 1132 JB Volendam tel. 369366
Secretaris C.M.M. Schokker-Schilder Kathammerzeedijk 30 1132 CW Volendam Tel. 361750
Penningmeester M.A.C. Tol-Steur Meerzijde 1 1131 ZX Volendam 06-51257255
Bankrekeningnummer: NL87RABO0385676212

Parochiële Caritas Instelling HH Maria en Vincentius

Vroeger ook wel genoemd ”Armenbestuur”; de organisatie die parochianen in (financiële) nood te hulp schoot. Tegenwoordig is er gelukkig niet meer de armoede van weleer, maar achter menig voordeur is er toch verborgen (financieel) leed.

De P.C.I. vraagt om alert te blijven op zulke situaties. Kent u iemand in uw nabijheid die aandacht van de P.C.I. verdient, attendeer ons dan hierop. Wij gaan dan na hoe diegene het best geholpen kan worden. Dat kan variëren van advies, tot voedselpakketten of tot giften. Adviezen worden bijvoorbeeld gegeven over hoe iemand met financiële problemen kan werken aan het oplossen daarvan. Door te wijzen op wettelijke regelingen, voor zover die nog niet worden benut en de weg te wijzen naar instanties die hierin een rol kunnen spelen.

Uiterste discretie is verzekerd. U kunt contact opnemen met één van de bestuursleden via telefoonnummers 369366 (Ton Tol), 361750 (Carolien Schokker) of 06-51257255 (Marianne Tol) of per e-mail: pci@kerkvolendam.nl.

Om ons werk mogelijk te maken kun u zich ook opgeven als donateur en ons financieel steunen door een bijdrage over te maken op onze bankrekening nr. NL87RABO0385676212. U kunt ook heel goed helpen door het geven van een of meer kerstpakketten. Misschien heeft een bedrijf enkele pakketten over, of ontvangt u zelf een of meer pakketten waarvan u (een deel van) de inhoud kunt missen. Wij kennen vele personen c.q. gezinnen die wij hier heel blij mee kunnen maken. Ook kadobonnen zoals bottertjes zijn van harte welkom, net zoals etenswaren. Liever geen dagverse producten, maar –net zoals dat bij de Voedselbank gevraagd wordt – houdbare artikelen.

Incidenteel wordt ons ook tweedehands kleding en speelgoed aangeboden. Deze geven wij aan gezinnen waarvan we weten dat ze dit goed kunnen gebruiken. Wij zijn geen concurrent van Aaf Beers en haar Missieteam; wij werken hier nauw mee samen en dragen de spullen die wij krijgen ook over aan hen.

Help ons helpen, bedankt voor de solidariteit.